TRANSPORT DROGOWY

Oferujemy:

  • obsługę ładunków cało pojazdowych na terenie kraju i Europy dla każdego rodzaju towaru

  • obsługę ładunków drobnicowych w relacji import / export w ramach regularnych linii drobnicowych na terenie Europy przy współpracy z doświadczonymi partnerami zagranicą

  • usługi w zakresie załadunku i transportu ładunków ponad gabarytowych i ciężkich

  • ubezpieczenie ,,cargo” w transporcie drogowym

© 2023Technical Trans Poland